Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa: 0,00 zł

Regulamin bio-market.online

Informacje ogólne

1. Poniższy Regulamin reguluje zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy: Maribel Food & Lifestyle Sp. z o.o.. Sklep internetowy firmy: Maribel Food & Lifestyle Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia są przyjmowane przez stronę bio-market.online
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego regulaminu i zobowiązuje Klienta( zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) do przestrzegania tychże zasad.

2. Właścicielem sklepu internetowego bio-market.online jest firma: Maribel Food & Lifestyle Sp. z o.o. z siedziba: ul. Ignacego Chrzanowskiego 110 51-141 Wrocław; NIP 8982205095

3. Ceny produktów dostępnych na stronie bio-market.online są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) i są przedstawione w złotych polskich. Ceny produktów podane na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.

4. Wszystkie nazwy handlowe produktów, opisy, zdjęcia produktów, nazwy firm i znaki towarowe użyte na naszych stronach należą do ich producentów oraz są chronione prawami autorskimi i użyte są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są oryginalne, nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, pochodzą z legalnych źródeł oraz są udokumentowane fakturami zakupu.
Każda sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

6. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę sklepu internetowego, utrudniałyby dostęp do sklepu internetowego lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę właściciela sklepu internetowego lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.Zamówienia oraz sposób ich realizacji

1. Zamówiony towar dostarczamy własnym transportem na terenie Wrocławia, firmą kurierską lub możliwy jest odbiór osobisty w sklepie firmowym przy ul. Kościuszki 80 we Wrocławiu.

Po zrealizowaniu i nadaniu paczki na Państwa skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość zawierająca numer listu przewozowego. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 24 - 48h.
Przy dostawie zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówienia.

2. Koszty dostawy :
A. Przy płatności za zamówienie przelewem bankowym:
- zamówienie towaru poniżej 50 PLN- koszt dostawy 20 PLN, jeśli za pośrednictwem firmy kurierskiej  koszt według cennika w/w firmy.zam

- zamówienie powyżej 50 PLN- na terenie wrocławia darmowa, poza Wrocławiem koszt według cennika firmy kurierskiej

B. Odbiór osobisty w sklepie Maribel Biomarket: 51-160 Wrocław, ul. Kościuszki 80 – koszt 0 PLN

Czas dostawy:

– Dostawy realizowane są w sobotę, pod warunkiem że zamówienie zostanie złożone do środy do godz. 12.00 i zaksięgowaniu płatności na koncie.

– Jeżeli zostanie wybrany jako forma dostawy „odbiór osobisty” , również obowiązuje zasada złożenia zamówienia do środy do godz.12.00, a odbiór będzie możliwy od razu po skompletowaniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności na koncie. Przed odbiorem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.


Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 10 dni od dnia dostarczenia. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art., 10 Ustawy „ O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” z dnia 27 lipca 2002 r.

Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu internetowego o tym fakcie.

Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy pod adres firmy Mirabel Ford & Lifestyle Sp. z o.o. z siedzibą: ul.Ignacego Chrzanowskiego 110 51-141 Wrocław, wcześniej należy powiadomić sklep internetowy poprzez kontakt mailowy, który widoczny jest na stronie firmy: mirabel.wroclaw.pl. Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważamy za niezawartą, a kupujący jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy:
- będzie znajdował się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
- nie będzie nosił śladów używania
- nie będzie zniszczony
- nie będą naruszone plomby zabezpieczające, o ile takie były założone

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach zakupu towarów, które:

A. z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. gdy nie ma możliwości stwierdzenia czy towar był używany- przykład: kosmetyki bez folii zabezpieczającej)

B. są produktami świeżymi, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. żywność)

W przypadku niespełnienia w/w warunków, produkt nie zostanie przyjęty.

2. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Nasz sklep w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla Klienta.

Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora Klienta.

Nie uwzględniamy reklamacji związanych z innym od oczekiwanego wyglądem, kolorem, zapachem czy też innymi właściwościami zakupionych produktów. W tym przypadku istnieje możliwość rezygnacji z zakupu, pod warunkiem, że produkt nie był używany.


3. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wszelkie niezbędne dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej: bio-market.online. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.

Nie przyjmujemy przesyłek z reklamacjami wysłanymi  "za pobraniem".

4. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora.

W momencie odbioru paczki, należy szczególnie zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych odznak uszkodzeń.

Przed zapakowaniem paczek nasi pracownicy dokładnie sprawdzają, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.


Ochrona danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym bio-market.online.

2. Rejestrując się na stronie sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

3. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.

4. Każdy zarejestrowany Klient ma prawo i możliwość wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub samodzielnego ich usunięcia z naszej bazy danych.
W przypadku usunięcia przez Państwa swoich danych, zostaną one fizycznie i trwale usunięte z bazy bez możliwości ich późniejszego odczytania.


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )

 

Our brands